Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in en verstuur dit:

  • samen met een kopie (of scan) van paspoort of identiteitsbewijs (t.b.v. geboortedatum)
  • eventueel met de gegevens en handtekening van de docent
  • ondertekend door ouder/verzorger
  • stukje over jezelf + foto voor in het programmaboekje (graag digitaal aanleveren. Bestandsgrootte foto minimaal 500 Kb, voorkeur 1Mb)

per e-mail vóór 15 januari 2018 naar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wie zich aanmeldt tussen 16 januari en 15 februari kan alleen deelnemen voor zover er nog plaats is.
Aanmeldingen na 15 februari worden niet meer in behandeling genomen

of per post naar:
Secretariaat Britten Viooconcours 2018
t.a.v. R. Luijpen
Twentseweg 1
8141 PP  Heino

Het inschrijfgeld à € 20,00 moet vóór 15 februari 2018 ontvangen zijn op rekeningnummer NL96 RABO 0138 6298 54 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten, onder vermelding van ‘Britten Concours 2018, inschrijfgeld <naam deelnemer> ’. Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk.

Na de aanmelding ontvang je een bevestiging van deelname aan het concours.

Meer informatie is te vinden in het onderstaande document:

 Reglement

 Aanmeldingsformulier


Informatie voor het programmaboekje

Schrijf voor het programmaboekje van het concours een stukje van ongeveer 100 tot 150 woorden waarin je jezelf voorstelt. Maak er een aardige tekst van, waarin in elk geval vermeld worden je naam, je leeftijd, van wie je les hebt, hoe lang je al speelt, of je speelt in een orkest of ensemble, op wat voor school je zit en in welke klas, waarvan je droomt op muziekgebied. Als er nog ruimte over is kun je vertellen of je andere hobby’s hebt, of je thuis de enige bent die een instrument bespeelt, of dat er anderen zijn die ook muziek maken. En als je wilt iets over je huisdier of over iets anders waar je warm voor loopt.

(dit stukje telt 118 woorden)