Zwolle, 12 januari 2018

De jury is er van verschillende kanten op gewezen dat het verplichte werk van categorie 1 zo lang duurt (omstreeks 5 minuten) dat er weinig tijd overblijft voor het vrij te kiezen werk. Daarom krijgen de deelnemers totaal 8 minuten speeltijd en is er dus tijd voor een eigen gekozen werk van 3 minuten.
Bovendien zal de jury soepel omgaan met de tijd. Maar probeer wel om echt onder de 9 minuten te blijven!
Zwolle, 06 september 2017
Onderstaand bericht is vandaag rondgestuurd.

Geachte muziekdocenten,

Het 5e Britten Vioolconcours wordt op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018 gehouden in het ArtEZ Conservatorium in Zwolle.

De deelname staat open voor violisten die woonachtig zijn in Nederland, of die in Nederland vioolles hebben. De deelnemers wedijveren met elkaar in 3 categorieën: 10 t/m 12 jaar, 13 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar. Ze spelen allemaal het verplichte werk van hun categorie en een werk naar keuze.

Het slotconcert waarin de winnaars van het concours solo spelen met het Britten Jeugd Strijkorkest, en waarin ook de officiële prijsuitreiking plaatsvindt, is op 15 april 2018 in Theater De Spiegel te Zwolle.

Alle informatie over de verplicht te spelen werken, de aanmelding, de jury, het concoursreglement en de prijzen is te vinden op www.brittenconcours.nl. Aanmelden voor het concours graag vóór 15 januari 2018. Wie zich aanmeldt tussen 16 januari en 15 februari kan alleen deelnemen voor zover er nog plaats is.

Aanmeldingen na 15 februari worden niet meer in behandeling genomen

Voor eventuele vragen over het concours kunt u contact opnemen met ondergetekenden. Wij wensen uw leerlingen alvast veel succes en plezier bij de voorbereiding op het concours.

Met vriendelijke groet,

René Luijpen - voorzitter concourscommissie | 0572-390829
Loes Visser - artistiek leider | 06 - 41481688