Zwolle, 28 februari 2018

In het menu “Vioolconcours" is de indeling van de deelnemers op de concoursdagen 17 en 18 maart opgenomen.

Het gehele concours is openbaar en gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, dus niet alleen voor de deelnemers en hun familie.
Er is op de concoursdag een boekje beschikbaar met alle informatie over jury, deelnemers, rooster en organisatie.

Noteer alvast:

Slotconcert Vioolconcours 2018, zondagmiddag 15 april te Zwolle

Het daverende slotconcert van het Vioolconcours 2018 is op zondagmiddag 15 april om 15.00 uur in Theater De Spiegel te Zwolle.
De drie winnaars soleren dan met het Britten Jeugd Strijkorkest en het orkest brengt o.a. muziek van Mieczyslaw Weinberg, met als solist topviolist Daniel Rowland.
Alle deelnemers aan het concours zijn van harte uitgenodigd op dit slotconcert en ieder krijgt daarvoor twee vrijkaarten.
Zwolle, 30 januari 2018

De inschrijving voor het Britten Vioolconcours 2018 is gesloten omdat alle beschikbare plaatsen inmiddels bezet zijn.
Wij wensen onze deelnemers veel succes met hun voorbereiding!.

Wellicht tot ziens 17 en 18 maart a.s. in Zwolle.

René Luijpen, voorzitter Concourscommissie
Zwolle, 25 januari 2018

De dagindeling van de leeftijdscategoriën voor het Vioolconcours 2018 wordt als volgt.

Categorieën 1 en 3
Op zaterdagochtend 17 maart vanaf 9.30 uur spelen de deelnemers van Categorie 1 (10 t/m 12 jaar)
Op zaterdagmiddag spelen de deelnemers van Categorie 3 (16 t/m 18 jaar).

Het tijdschema waarop je kunt zien hoe laat je moet spelen, wordt half februari op deze site geplaatst.
Een half uur voor je moet optreden is er een lokaal met piano beschikbaar om in te spelen.

De uitslagen van categorieën 1 en 3 worden na het juryberaad bekend gemaakt. Dat zal omstreeks 5 uur in de middag zijn.
Meteen daarna krijgen alle deelnemers een nagesprekje met de jury.

Deelnemers die al gespeeld hebben zijn van harte welkom om in de zaal te kijken en te luisteren naar de andere deelnemers.
Ook kunnen zij met hun ouders of begeleiders de stad in. Er is een afgesloten lokaal waar violen en andere persoonlijke bezittingen in bewaring kunnen worden gegeven.

Categorie 2
De deelnemers van Categorie 2 (13 t/m 15 jaar) spelen op zondag 18 maart vanaf 9.30 uur.

Het tijdschema waarop je kunt zien hoe laat je moet spelen, wordt half februari op deze site geplaatst.
Een half uur voor je moet optreden is er een lokaal met piano beschikbaar om in te spelen.

De uitslag wordt na het juryberaad omstreeks 17.00 uur bekend gemaakt.
Meteen daarna krijgen alle deelnemers een nagesprekje met de jury.

Deelnemers die al gespeeld hebben zijn van harte welkom om in de zaal te kijken en te luisteren naar de andere deelnemers.
Ook kunnen zij met hun ouders of begeleiders de stad in. Er is een afgesloten lokaal waar violen en andere persoonlijke bezittingen in bewaring kunnen worden gegeven.
Zwolle, 12 januari 2018

De jury is er van verschillende kanten op gewezen dat het verplichte werk van categorie 1 zo lang duurt (omstreeks 5 minuten) dat er weinig tijd overblijft voor het vrij te kiezen werk. Daarom krijgen de deelnemers totaal 8 minuten speeltijd en is er dus tijd voor een eigen gekozen werk van 3 minuten.
Bovendien zal de jury soepel omgaan met de tijd. Maar probeer wel om echt onder de 9 minuten te blijven!