Aanmelden


Als je je wilt aanmelden voor het Britten Concours 2019 ga je als volgt te werk:

Vul het aanmeldformulier in en verstuur dit:

  • samen met een kopie (of scan) van paspoort of identiteitsbewijs (t.b.v. controle geboortedatum)
  • met de gegevens en liefst ook met handtekening van je docent
  • ondertekend door een van je ouders of je verzorger, of door jezelf als je al 18 bent
  • met een stukje tekst over jezelf + foto voor in het concoursboekje
    (Graag digitaal aanleveren. Let op: de bestandsgrootte van de foto moet minimaal 500 Kb zijn, en liefst 1Mb.)

per e-mail vóór 16 januari 2019 naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of per post naar:

Secretariaat Britten Concours
t.a.v. R. Luijpen
Twentseweg 1
8141 PP  Heino

Wie zich vóór 16 januari 2019 inschrijft is zeker van deelname. Inschrijven na 16 januari tot 16 februari 2019 kan ook, maar deelname alleen voor zover er nog plaats is.

Het inschrijfgeld à € 20,00 moet uiterlijk 16 februari 2019 ontvangen zijn op rekeningnummer NL96 RABO 0138 6298 54 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten, onder vermelding van ‘Britten Concours 2019, inschrijfgeld <naam deelnemer> ’.
Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk.

Na de aanmelding ontvang je een bevestiging van deelname aan het concours.

Meer informatie is te vinden onderstaande documenten:

Aanmeldingsformulier

Reglement
Wat moet er in het stukje over jezelf voor het programmaboekje staan?

Schrijf voor het programmaboekje van het concours een stukje van ongeveer 100 tot 150 woorden waarin je jezelf voorstelt. Maak er een aardige tekst van, waarin in elk geval vermeld worden je naam, je leeftijd, van wie je les hebt, hoe lang je al speelt, of je speelt in een orkest of ensemble, op wat voor school je zit en in welke klas, waarvan je droomt op muziekgebied. Als er nog ruimte over is kun je vertellen of je andere hobby’s hebt, of je thuis de enige bent die een instrument bespeelt, of dat er anderen zijn die ook muziek maken. En als je wilt naar eigen keuze iets anders wat je graag aan de lezers van het boekje wilt vertellen.

(dit stukje telt 121 woorden)